Đang tải dữ liệu ...
Ấn F5 nếu tải quá lâu .

KTĐZ » Nghiên cứu khoa học » Tài liệu dịch và tham khảo

Quy phạm trang bị điện

Người gửi : nhanvl ngày 06/05/2008

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN 11 TCN - 2006

I- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN I - CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Quy phạm trang bị điện phần 1 bao gồm 7 chương:

Chương 1 - Phần chung

Chương 2 - Lưới điện và cung cấp điện

Chương 3 - Chọn tiết diện dây dẫn

Chương 4 - Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch

Chương 5 - Đếm điện năng

Chương 6 - Đo điện

Chương 7 - Nối đất

II- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN II - HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN

Quy phạm trang bị điện phần 2 bao gồm 5 chương:

Chương 1 - Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1kV

Chương 2 - Hệ dẫn điện điện áp đến 35kV

Chương 3 - Đường cáp lực điện áp đến 220kV

Chương 4 - Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1kV

Chương 5 - Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1kV đến 500kV

III- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN III - TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Quy phạm trang bị điện phần 3 bao gồm 3 chương:

Chương 1 - Trang bị phân phối điện điện áp đến 1kV

Chương 2 - Trang bị phân phối và trạm biến áp điện áp trên 1kV

Chương 3 - Thiết bị ắc quy

IV- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN IV - BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG

Quy phạm trang bị điện phần 4 bao gồm 4 chương:

Chương 1 - Bảo vệ lưới điện điện áp đến 1kV

Chương 2 - Bảo vệ rơle

Chương 3 - Tự động hoá và điều khiển từ xa

Chương 4 - Mạch điện nhị thứ


Người gửi : nhanvl ngày 06/05/2008


Gửi ý kiến phản hồi

Tên (*)       

Địa chỉ (*) 

Điện thoại  

Email (*)   

Mã xác thực(*)      37903

Chú ý: (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
 

Các bài cùng thể loại