Quy chế văn bản nhà nước
 

Lĩnh vực Tất cả

STT

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

08/2016/TT-BXD

10-3-2016

 Hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng tư vấn xây dựng

2

09/2016/TT-BXD

10-3-2016

 Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

3

09/2016/TT-BTC

18-1-2016

 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

4

08/2016/TT-BTC

18-1-2016

 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

5

04/2016/NĐ-CP

6-1-2016

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 52/2009/NĐ-CP QĐ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản NN

6

03/2016/NĐ-CP

5-1-2016

 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

7

122/2015/NĐ-CP

14-11-2015

 QĐ mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX,tổ hợp tác, cá nhân và các cơ quan theo HĐLĐ

8

116/2015/NĐ-CP

11-11-2015

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2011/NĐ-CP về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

9

115/2015/NĐ-CP

11-11-2015

 QĐ chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

10

11/2015/TT-BKHĐT

27-10-2015

 QĐ chi tiết lập hồ sơ yêu cầu với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

11

35/2015/TT-BCT

27-10-2015

 QĐ về bảo vệ môi trường ngành công thương

12

10/2015/TT-BKHĐT

26-10-2015

 QĐ chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

13

97/2015/NĐ-CP

19-10-2015

 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại DN CT TNHH 1 thành viên do NN nắm giữu 100% vốn

14

96/2015/NĐ-CP

19-10-2015

 QĐ chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

15

59/2015/NĐ-CP

18-6-2015

 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

16

05/2015/TT-BKHĐT

16-6-2015

 Quy định lập chi tiết Hố sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

17

75/2015/TT-BTC

18-5-2015

 Sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

18

46/2015/NĐ-CP

12-5-2015

 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

19

03/2015/TT-BKHĐT

6-5-2015

 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

20

38/2015/NĐ-CP

24-4-2015

 Về quản lý chất thải và phế liệu

21

37/2015/NĐ-CP

22-4-2015

 Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng

22

33/2015/NĐ-CP

27-3-2015

 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

23

32/2015/NĐ-CP

25-3-2015

 NĐ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

24

28/2015/NĐ-CP

12-3-2015

 Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

25

26/2015/TT-BTC

27-2-2015

  hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại NĐ 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi TT 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

26

01/2015/TT-BKHĐT

14-2-2015

 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

27

05/2015/NĐ-CP

12-1-2015

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

28

131/QĐ-ĐTĐL

29-12-2014

 Quy trình phối hợp xác nhận sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện

29

130/QĐ-ĐTĐL

29-12-2014

 Quy trình lập lịch huy động các tổ máy phát điện, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện

30

129/QĐ-ĐTĐL

29-12-2014

 QT phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa ĐV vận hành hệ thống điện...

31

123/QĐ-ĐTĐL

27-12-2014

 Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện

32

124/QĐ-ĐTĐL

27-12-2014

 Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện

33

122/QĐ-ĐTĐL

27-12-2014

  Quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới

34

52/2014/TT-BCT

15-12-2014

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

35

70/2014/TT-BGTVT

5-12-2014

 Quy định về quản lý đường thủy nội địa

36

46/2014/TT-BCT

3-12-2014

 Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

37

44/2014/TT-BCT

28-11-2014

 Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

38

103/2014/NĐ-CP

11-11-2014

 QĐ mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ GĐ, cá nhân & CQ, tổ chức có thuê mướn lao động theo HĐLĐ

39

06/2014/TT-TTCP

31-10-2014

 Quy định quy trình tiếp công dân

40

07/2014/TT-TTCP

31-10-2014

 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

41

52/2014/TT-BCA

28-10-2014

 QĐ về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

42

98/2014/NĐ-CP

24-10-2014

  Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

43

50/2014/TT-BGTVT

17-10-2014

 Quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa

44

93/2014/NĐ-CP

17-10-2014

 Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP QĐ xử phạt VPHC trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ

45

76/2014/QĐ-UBND

8-10-2014

 BAN HÀNH QĐ XỬ LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

46

31/2014/TT-BCT

2-10-2014

 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

47

69/2014/NĐ-CP

15-7-2014

 VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

48

68/2014/NĐ-CP

9-7-2014

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2007/NĐ-CP QĐ chi TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

49

64/2014/NĐ-CP

26-6-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

50

63/2014/NĐ-CP

26-6-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

51

56/2014/QH13

24-6-2014

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch

52

55/2014/QH13

23-6-2014

 Luật Bảo vệ môi trường 2014

53

54/2014/QH13

23-6-2014

 Luật Hải quan 2014

54

53/2014/QH13

20-6-2014

 Luật Công chứng 2014

55

51/2014/QH13

19-6-2014

 Luật phá sản 2014

56

52/2014/QH13

19-6-2014

 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

57

19/2014/TT-BCT

18-6-2014

 BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

58

78/2014/TT-BTC

18-6-2014

 Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

59

75/2014/TT-BTC

12-6-2014

 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

60

19/2014/NĐ-CP

14-3-2014

 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

61

11/2014/TT-BCA

12-3-2014

 QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ SỐ 35/2003/NĐ-CP VÀ NĐ SỐ 46/2012/NĐ-CP QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PCCC

62

05/2014/TT-BLĐTB&XH

6-3-2014

 Ban hành danh mục, máy, thiết bị yêu cầu AT nghiêm ngặt

63

15/2014/NĐ-CP

27-2-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

64

14/2014/NĐ-CP

26-2-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN

65

21/2014/TT-BTC

14-2-2014

 QĐ về hoạt động của người đứng đại diện theo uy quyền của DNNN

66

05/2014/TT-BTC

6-1-2014

 QĐ quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động đầu tư DA

67

04/2014/TT-BTC

2-1-2014

 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

68

33/2013/TT-BLĐTBXH

16-12-2013

 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng

69

207/2013/NĐ-CP

11-12-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 48/2010 về hợp đồng xây dựng

70

206/2013/NĐ-CP

9-12-2013

 VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

71

205/2013

6-12-2013

 NĐ về điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

72

45/2013/QH13

29-11-2013

 Luật đất đai 2013

73

Không số

28-11-2013

 Hiến pháp 2013

74

191/2013/NĐ-CP

21-11-2013

 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

75

187/2013/NĐ-CP

20-11-2013

 QĐ chi tiết thi hành luật TM về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

76

31/2013/TT-BCT

15-11-2013

 QĐ thực hiện quy tắc xuất xứ Việt Nam - Chi Lê

77

182/2013/NĐ-CP

14-11-2013

 QĐ mức lương tối thiểu vùng đv NLĐ

78

171/2013/NĐ-CP

13-11-2013

 QĐ xử phạt VPHC trong lv giao thông đường bộ và đường sắt

79

165/2013/NĐ-CP

12-11-2013

 QĐ việc QL, SD và danh mục các phương tiện, thiết bị KT để phát hiện VPHC về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

80

151/2013/NĐ-CP

1-11-2013

 Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của TCT đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

81

40/2013/TT-BGTVT

1-11-2013

 Ban hành Quy chuẩn KT quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

82

27/2013/TT-BCT

31-10-2013

 QĐ về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

83

17/2013/TT-BXD

30-10-2013

 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

84

147/2013/NĐ-CP

30-10-2013

 Về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng

85

25/2013/TT-BCT

29-10-2013

 QĐ về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

86

30/2013/TT-BLĐTBXH

25-10-2013

 Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của CP QĐ chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về HĐLĐ

87

137/2013/NĐ-CP

21-10-2013

 QĐ chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực

88

24/2013/TT-BCT

21-10-2013

 QĐ về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến NM điện hạt nhân

89

134/2013/NĐ-CP

17-10-2013

 QĐ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

90

131/2013/NĐ-CP

16-10-2013

 QĐ xử phạt hành chính về quyền tác giả

91

128/2013/NĐ-CP

15-10-2013

 Về xử lý TS chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển

92

22/2013/TT-BLĐTBXH

15-10-2013

 QĐ mẫu và nội dung của HĐ cung ứng LĐ và HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

93

127/2013/NĐ-CP

15-10-2013

 QĐ xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

94

123/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư

95

125/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 58/2009/NĐ-CP về thi hành án dân sự

96

124/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 QĐ chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lv năng lượng nguyên tử

97

122/2013/NĐ-CP

11-10-2013

 QĐ về TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ

98

121/2013/NĐ-CP

10-10-2013

 QĐ xử phạt HC trong hoạt động XD

99

116/2013/NĐ-CP

4-10-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền

100

115/2013/NĐ-CP

3-10-2013

 QĐ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm HC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

101

06/2013/TT-TTCP

30-9-2013

 Quy định quy trình giải quyết tố cáo

102

109/2013/NĐ-CP

24-9-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

103

133/2013/TT-BTC

24-9-2013

 Sửa đổi, bổ sung Đ15.1 & các mẫu ban hànhkèm theo TT 86/2013/TT-BTC QĐ v/v ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QL NN VỀ HẢI QUAN ĐV DN ĐỦ ĐK

104

107/2013/NĐ-CP

20-9-2013

 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

105

106/2013/NĐ-CP

17-9-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về CMND đã được sửa đổi bằng NĐ số 170/2007/NĐ_CP

106

1354/QĐ-BLĐTBXH

16-9-2013

 V/v đính chính TT 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn NĐ 46/2013/NĐ-CP QĐ chi tiết một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

107

105/2013/NĐ-CP

16-9-2013

 Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

108

26/2013/TT-BGTVT

10-9-2013

 QĐ trách nhiệm và xử lý vi phạm đv tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm ATGT đường thủy

109

01/VBHN-BCT

6-9-2013

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

110

127/2013/TT-BCT

6-9-2013

 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và phương tiện GT đường bộ

111

02/VBHN-BCT

6-9-2013

 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

112

102/2013/NĐ-CP

5-9-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về LĐ nước ngoài tại VN

113

101/2013/NĐ-CP

4-9-2013

 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với CM

114

99/2013/NĐ-CP

29-8-2013

 Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu CN

115

98/2013/NĐ-CP

28-8-2013

 Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

116

95/2013/NĐ-CP

22-8-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội

117

114/2013/TT-BTC

20-8-2013

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn

118

93/2013/NĐ-CP

20-8-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

119

13/2013/TT-BXD

15-8-2013

 QĐ thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

120

110/2013/TT-BTC

14-8-2013

 QĐ việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thuộc công tác bảo vệ bí mật

121

92/2013/NĐ-CP

13-8-2013

 QĐ chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thế GTGT

122

17/CT-TTg

9-8-2013

 Chỉ thị v/v tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, TB của DN

123

106/2013/TT-BTC

9-8-2013

 Sửa đổi bổ sung TT số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BTC quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký DN

124

90/2013/NĐ-CP

8-8-2013

 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

125

89/2013/NĐ-CP

6-8-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

126

20/2013/TT-BCT

5-8-2013

 Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chát trong lĩnh vực CN

127

104/2013/TT-BTC

2-8-2013

 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ số 66/2013

128

18/2013/TT-BCT

31-7-2013

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

129

19/2013/TT-BCT

31-7-2013

 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

130

99/2013/TT-BTC

26-7-2013

 QĐ về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện KH vốn ĐTXD cơ bản từ NSNN

131

83/2013/NĐ-CP

22-7-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

132

06/2013/TT-BNV

17-7-2013

 Bãi bỏ DD19 TT số 13/2010/TT-BNVquy định chi tiết một số diều tuyển dụng và nâng ngạch công chức

133

78/2013/NĐ-CP

17-7-2013

 Về minh bạch tài sản, thu nhập

134

72/2013/NĐ-CP

15-7-2013

 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

135

14/2013/TT-BKHCN

12-7-2013

 Quy định về đo lường đối với chuẩn Quốc gia

136

71/2013/NĐ-CP

11-7-2013

 Về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý tài chính đối với DN do NN nắm 100% vốn điều lệ

137

1996/QĐ-BGTVT

11-7-2013

 Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2013

138

16/2013/TT-BTTTT

10-7-2013

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

139

1019/QĐ-BLĐTBXH

9-7-2013

 Công bố danh mục VB, quy định PL do Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

140

92/2013/TT-BTC

8-7-2013

 Quy định chế độ quản lý TC Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân VN ở NN

141

4054/QĐ-UBND

1-7-2013

 Ban hành QC phối hợp triển khai hệ thống phần mềm cấp giấy CN ĐKKD trên địa bàn Hà nội

142

89/2013/TT-BTC

28-6-2013

 Sửa đổi, bổ sung TT số 228/2009/TT-BTC

143

68/2013/NĐ-CP

28-6-2013

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

144

16/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

145

15/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

146

65/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung luật thuế TNCN

147

64/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động KH và CN, chuyển giao CN

148

63/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

149

14/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đô la Mỹ

150

10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

26-6-2013

 V/v hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán

151

61/2013/NĐ-CP

25-6-2013

 V/v ban hành QC giám sát TC và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông TC đối với DN do NN làm chủ SH và DN có vốn NN

152

948/QĐ-LĐTBXH

25-6-2013

 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

153

36/2013/QH13

20-6-2013

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú

154

37/2013/QH13

20-6-2013

 luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

155

35/2013/QH13

20-6-2013

 Luật hòa giải cơ sở

156

60/2013/NĐ-CP

19-6-2013

 Quy định chi tiết khoản 3 DD63 của BLLĐ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

157

59/2013/NĐ-CP

17-6-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

158

28/2013/QH13

12-6-2013

 Luật phòng, chống khủng bố

159

03/2013/TT-TTCP

10-6-2013

 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

160

03/2013/TT-TTCP

10-6-2013

 Quy định báo cáo chế độ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN

161

08/2013/TT-BLĐTBXH

10-6-2013

 Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

162

77/2013/TT-BTC

4-6-2013

 Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

163

10/2013/TT-BCT

30-5-2013

 Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

164

55/NĐ-CP

22-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Đ54 của BLLĐ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại LĐ, việc ký quỹ và danh mục cv cho thuê LĐ

165

70/2013/TT-BTC

22-5-2013

 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng nhóm 2710 thuộc biểu thuế NK ưu đãi

166

08/2013/TT-BXD

17-5-2013

 Hướng dẫn một số nội dung về lập và QL chi phí ĐTXD công trình thủy điện Lai Châu

167

52/2013/NĐ-Cp

16-5-2013

 Về thương mại điện tử

168

51/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đv HĐTV, chủ tịch công ty, TGĐ, các PTGĐ, KTT, kiểm soát viên trong CT TNHH do NN làm chủ SH

169

50/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đv NLĐ làm việc trong CT TNHH do NN làm chủ SH

170

49/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tiền lương

171

48/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

172

43/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn

173

45/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động

174

44/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về HĐLĐ

175

29/2013/TT-BCA

10-5-2013

 Quy định danh mục bí mật nhà nước an toàn độ Mật trong linh vuc BVMT

176

46/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

177

41/2013/NĐ-CP

8-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 BLLĐ về danh mục đơn vị sử dụng lao động không dược phép dình công

178

59/2013/TT-BTC

8-5-2013

 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hàng và gửi kho ngoại quan

179

47/2013/TT-BTC

26-4-2013

 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

180

45/2013/TTBTC

25-4-2013

 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

181

38/2013/NĐ-CP

23-4-2013

 Về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

182

07/2013/

22-4-2013

 Quy định việc đăng ký, sử dụng hoá chất trong việc sản xuất SP, hàng hoá trong l.vực CN

183

08/2013/TT-BCT

22-4-2013

 Quy định chi tiết về HĐ mua bán HH và các HĐ liên quan trực tiếp đến mua bán HH của DN có vốn ĐTNN tại VN

184

28/2013/NĐ-CP

4-4-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

185

03/2013/TT-BXD

2-4-2013

 Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

186

35/2013/TT-BTC

1-4-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

187

26/2013/NĐ-CP

29-3-2013

 Về tổ chức và thanh tra của ngành Xây dựng

188

23/TT-BTC

28-3-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

189

07/QĐ-ĐTĐL

14-3-2013

 Ban hành quy trinh dự báo phụ tải điện

190

08/QĐ-ĐTĐL

14-3-2013

 Quy trình lập, bảo dưỡng thiết bị điện trong hệ thống truyền tải điện

191

06/2013/TT-BCT

8-3-2013

 Quy định trình tự thủ tục lập, quy hoạch dự án điện gió

192

06/2013/TTLT-BKHCn-BCA-BCT-BGTVT

28-2-2013

 Quy định sản xuất , nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm

193

17/2013/NĐ-CP

19-2-2013

 Sửa đổi bổ sung NĐ 204/2004 về tiền lương của cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

194

17/2013/TT-BTC

19-2-2013

 Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 TT 10/2011/TT-BTC QĐ về quản lý, sử dụng chi phí QLDA các dự án ĐTXD sử dụng vốn NSNN

195

03/2013/TT-BCT

8-2-2013

 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

196

15/2013/NĐ-CP

6-2-2013

 Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

197

06/2013/NĐ-CP

9-1-2013

 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

198

01/2003/NĐ-CP

3-1-2013

 Quy định chi tiết thi hành hành một số Luật lưu trữ

199

12/QĐ-BGTVT

2-1-2013

 Ban hành danh mục các văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực

200

02/QĐ-TCHQ

2-1-2013

 Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu

201

02/QĐ-TCHQ

2-1-2013

 Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu

202

44/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói

203

49/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành quy chuẩn KTQG về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng

204

49/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành quy chuẩn KTQG về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng

205

50/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành QCKTQG về mức rủi ro chấp nhận trong đánh giá rủi ro cho các HĐ trong dầu khí, hoá chất, nhiệt điện

206

43/2012/TT-BCT

27-12-2012

 Quy định quản lý quy hoạch,đầu tư xây dựng thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện

207

3046/QĐ-TCHQ

27-12-2012

 Quyết định ban hành về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

208

34/2012/TT-BLĐTB&XH

24-12-2012

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ đối với thiết bị điện cầm tay

209

10/2012/TT-BXD

20-12-2012

 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của

210

38/2012/TT-BCT

20-12-2012

 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

211

103/2012/NĐ-CP

4-12-2012

 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động trong doanh nghiệp

212

1782/QĐ-TTg

23-11-2012

 Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam 2012-2015

213

101/2012/NĐ-CP

22-11-2012

 Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

214

100/2012/NĐ-CP

21-11-2012

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 127/2008 hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

215

24/2012/QH13

20-11-2012

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

216

99/2012/NĐ-CP

15-11-2012

 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn NN đầu tư vào DN

217

32/2012/TT-BCT

12-11-2012

 Quy định thực hiện dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện gió

218

95/2012/NĐ-CP

12-11-2012

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

219

93/2012/NĐ-CP

8-11-2012

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 91 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

220

176/2012/TT-BTC

23-10-2012

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

221

87/2012/NĐ-CP

23-10-2012

 Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK

222

86/2012/NĐ-CP

19-10-2012

 Hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

223

23/2012/ TT-BLĐTB&XH

18-10-2012

 Sửa đổi TT 19/2008 , TT 03/2007 và NĐ152/2006

224

83/2012/NĐ-CP

9-10-2012

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

225

81/NĐ-CP

8-10-2012

 Sửa đổi, bổ sung mọtt số điều của NĐ 68//2008, NĐ 109/2002 va NĐ 195/1994

226

76/2012/NĐ-CP

3-10-2012

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

227

160/2012/TTLT-BTC và BCT

1-10-2012

 Quy định thu, nộp, quản lý sử dụng tiền xử phạt VPPL trong lĩnh vực điện lực

228

2321/QĐ-BTC

18-9-2012

 Quyết định công bố VBPL Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực

229

1280/QĐ-TTg

14-9-2012

 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV EVN

230

36/2012/TT-BGTVT

13-9-2012

 Thông tư qui định cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa

231

68/2012/NĐ-CP

12-9-2012

 Nghị định sửa đổi NĐ 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu

232

66/2012/NĐ-CP

6-9-2012

 Nghị định qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

233

64/2012/NĐ-CP

4-9-2012

 Nghị định về cấp giấy phép xây dựng

234

20/2012

27-8-2012

 Sửa đổi một số điều của TT 25/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề

235

125/2012/TT-BTC

30-7-2012

 Hướng dẫn chế độ tài chính với DN bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

236

124/2012/TT-BTC

30-7-2012

 Hướng dẫn thi hành NĐ 45/2007 và NĐ 123/2011 (thay thế TT 155/2007)

237

10/2012/QH13

2-7-2012

 Bộ luật Lao động

238

12/2012/QH13

2-7-2012

 Luật Công đoàn

239

14/2012/QH13

2-7-2012

 Luật Phổ biến giao dục pháp luật

240

15/2012/QH13

2-7-2012

 Luật xử lý vi phạm hành chính

241

18/2012/TT-BCT

29-6-2012

 Thông tư qui định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

242

17/2012/TT-BCT

29-6-2012

 Thông tư qui định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

243

18/2012/QH13

21-6-2012

 Luật Biển Việt Nam

244

14/2012/QH13

20-6-2012

 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

245

52/2012/NĐ-CP

14-6-2012

 Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

246

TTLT13/2012

30-5-2012

 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong đk có yếu tố nguy hiểm độc hại

247

NĐ46/2012/NĐ-CP

22-5-2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

248

46/2012/NĐ-CP

22-5-2012

 Nghị định về Luật phòng cháy và chữa cháy và chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

249

39/2012/NĐ-CP

27-4-2012

 Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

250

68/2012/TT-BTC

26-4-2012

 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên

251

10/2012/TT-BLĐTB&XH

26-4-2012

 Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tôi thiểu chung đối với Cty TNHH 1 thành viên do NN làm chủ sở hữu

252

31/2012

26-4-2012

 Quy định mức lương tối thiểu chung

253

21/2012/TT-BCA

13-4-2012

 Quy định về con dấu của các cơ quan , tổ chức, chức dnh Nhà nước

254

QĐ04/212/QĐ-KTNN

6-4-2012

 Quy trình kiem toan doanh nghiep

255

TT 05/2012

30-3-2012

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật QG về ATLĐ đối với thiết bị nâng

256

17/2012/NĐ-CP

13-3-2012

 Qui định chi tiết Luật Kiểm toán độc lập

257

03/2012/TT-BCT

19-1-2012

 Sửa đổi bổ sung mootj số điều của TT 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

258

01/2012/Tt-BLĐTB&XH

5-1-2012

 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

259

123/2011/NĐ-CP

28-12-2011

 Qui định chi tiết luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

260

NĐ 123/2011/NĐ-CP

28-12-2011

 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung luật KDBH và NĐ 45/2007

261

45/2011/TT-BCT

20-12-2011

 Qui định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

262

32/2011/TT-BLĐTBXH

14-11-2011

 Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

263

01/2011/QH13

11-11-2011

 Luật Lưu trữ

264

68/2011/NĐ-CP

8-8-2011

 Nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập

265

68/2011/NĐ-CP

8-8-2011

 Nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

266

63/2011/NĐ-CP

28-7-2011

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

267

1208/QĐ-TTg

21-7-2011

 Quyết định phê duyệt Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

268

55/2011/NĐ-CP

4-7-2011

 Nghị định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

269

45/2011/NĐ-CP

17-6-2011

 Nghị định về lệ phí trước bạ

270

31/2011/TT-BGTVT

15-4-2011

 Thông tư qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

271

12/2011/TT-BTNMT

14-4-2011

 Thông tư Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

272

25/2011/NĐ-CP

6-4-2011

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

273

22/2011/NĐ-CP

4-4-2011

 Nghị định qui định mức lương tối thiểu chung

274

67/2011/QH12

29-3-2011

 Luật Kiểm toán độc lập

275

1411/QĐ-BCT

28-3-2011

 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công thương giai đoạn 2011 - 2015

276

03-HD/BTGTW

16-3-2011

 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 45-CT/TW về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các ngày kỷ niệm ...

277

05/2011/TT-BCT

25-2-2011

 Thông tư quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện

278

04/2011/TT-BCT

16-2-2011

 Thông tư qui định qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

279

19/2011/TT-BTC

14-2-2011

 Thông tư QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

280

02/2011/TT-BNV

24-1-2011

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

281

01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

10-1-2011

 Thông tư liên tịch Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

282

220/2010/TT-BTC

30-12-2010

 Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

283

43/2010/TT-BCT

29-12-2010

 Thông tu qui định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương

284

113/2009/NĐ-CP

15-12-2010

 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

285

23/2010/TT-BKH

13-12-2010

 Thông tư qui định điều kiện, năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

286

40 /2010/TT-BCT

13-12-2010

 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực

287

61/2010/QH12

24-11-2010

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

288

108/2010/NĐ-CP

29-10-2010

 Nghị định qui định mức lương tối thiểu vùng

289

106/2010/NĐ-CP

28-10-2010

 Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ85/2007/NĐ-CP về Luật Quản lý thuế và NĐ 100/2008/NĐ-CP về Luật Thuế thu nhập cá nhân

290

21/2010/TT-BKH

28-10-2010

 Thông tư qui định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

291

1974/QĐ-TTg

28-10-2010

 Quyết định về việc ban hành Danh mục các văn bản qui định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ 01/01/2011

292

52/2010/QĐ-UBND

25-10-2010

 Quyết định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

293

18/2010/TT-BXD

15-10-2010

 Thông tư qui định việc áp dụng qui chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

294

5353/2010/QĐ-BCT

14-10-2010

 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực

295

20/2010/TTLT-BKH-BTC

21-9-2010

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

296

04/2010/TT-TTCP

26-8-2010

 Thông tư qui đinh qui trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

297

32/2010/TT-BCT

30-7-2010

 Thông tư qui định hệ thống điện phân phối

298

08/2010/TT-BXD

29-7-2010

 Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

299

15/2010/TT-BKH

29-6-2010

 Qui định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

300

975/QĐ-TTg

25-6-2010

 Quyết định chuyển công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

301

80/2010/TT-BQP

23-6-2010

 Thông tư qui định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đơn vị quân đội và Ban chỉ huy quân sự các Bộ ngành trung ương thực hiện Luật Dân quân tự vệ

302

50/2010/QH12

17-6-2010

 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

303

54/2010/QH12

17-6-2010

 Luật Trọng tài thương mại

304

48/2010/QH12

17-6-2010

 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

305

68/2010/NĐ-CP

15-6-2010

 Qui định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

306

11/2010/TT - BKH

27-5-2010

 Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

307

18/2010/TT-BCT

10-5-2010

 Thông tư Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

308

48/2010/NĐ-CP

7-5-2010

 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

309

09 /2010/TT-BKH

21-4-2010

 Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

310

12/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư qui định hệ thống truyền tải điện

311

42/2010/NĐ-CP

15-4-2010

 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

312

TT 12/2010/Tt-BCT

15-4-2010

 Quy định hệ thống điện truyền tải

313

14/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

314

13/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

315

29/2010/NĐ-CP

25-3-2010

 Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

316

25/2010/NĐ-CP

19-3-2010

 Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

317

06/2010/TT-BKH

9-3-2010

 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu tư vấn

318

1172/QĐ-BCT

9-3-2010

 Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Công thương

319

17/2010/NĐ-CP

4-3-2010

 Nghị định về bán đấu giá tài sản

320

09/2010/TT-BCT

3-3-2010

 Thông tư qui định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

321

08/2010/TT-BCT

24-2-2010

 Thông tư qui định về giá bán điện năm 2010

322

14/2010/QĐ-TTg

12-2-2010

 Quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

323

05/2010/TT-BKH

10-2-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

324

09/2010/NĐ-CP

8-2-2010

 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

325

04/2010/TT-BKH

1-2-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

326

03/2010/TT-BKH

27-1-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

327

03/2010/TT-BCT

22-1-2010

 Thông tư qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

328

01/2010/TT-TTCP

22-1-2010

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP về Minh bạch tài sản, thu nhập

329

02/2010/TT-BLĐTBXH

11-1-2010

 CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

330

02/2010/TT-BTC

11-1-2010

 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập cá nhân

331

01/2010/TT-BKH

6-1-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

332

244/2009/TT-BTC

31-12-2009

 Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

333

41/2009/TT-BLĐTBXH

30-12-2009

 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

334

112/2009/NĐ-CP

14-12-2009

 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

335

41/2009/QH12

4-12-2009

 Luật Viễn thông

336

43/2009/QH12

23-11-2009

 Luật dân quân tự vệ

337

40/2009/QH12

23-11-2009

 Luật khám bệnh, chữa bệnh

338

39/2009/TT-BLĐTBXH

18-11-2009

 Hướng dẫn thi hành điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003

339

95/2009/NĐ-CP

30-10-2009

 Qui định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở người và chở hàng

340

94/2009/NĐ-CP

26-10-2009

 Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

341

NĐ số 85/2009

15-10-2009

 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lự chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

342

83/2009/NĐ-CP

15-10-2009

 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

343

85/2009/NĐ-CP

15-10-2009

 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

344

110/2009/NĐ-CP

12-10-2009

 Nghị định qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

345

81/2009/NĐ-CP

12-10-2009

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

346

27/2009/TT-BCT

25-9-2009

 Qui định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

347

1315/QĐ-TTg

21-8-2009

 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

348

69/2009/NĐ-CP

13-8-2009

 Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

349

27/2009/TT-BXD

31-7-2009

 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

350

62/2009/ND-CP

27-7-2009

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật y tế

351

10/2009/TT-BGTVT

24-6-2009

 Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

352

38/2009/QH12

19-6-2009

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

353

48/2009/NĐ-CP

19-5-2009

 QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

354

TT 86/2009/TT-BTC

28-4-2009

 Sửa đổi bổ sung một số điểm cuat TT 155/2007 và TT 156/2007

355

05/2009/TT-BXD

15-4-2009

 Hưóng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

356

31/2009/NĐ-CP

1-4-2009

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

357

62/2009/TT-BTC

27-3-2009

 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀCỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN U

358

03/2009/TT-BXD

26-3-2009

 Thông tư qui định chi tiết một số nội dung NĐ 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

359

35/2009/TTLT-BTC- BCA

25-2-2009

 Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

360

12/2009/NĐ-CP

12-2-2009

 Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình

361

20/2009/TT-BTC

4-2-2009

 Qui định mức thu phí kiểm định máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

362

191/2009/TT-BTC

10-1-2009

 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

363

126 /2008/TT-BTC

22-12-2008

 Thông tư Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

364

117/2008/NĐ-CP

14-11-2008

 Nghị định về Phòng thủ dân sự

365

25/2008/QH12

14-11-2008

 Luật bảo hiểm y tế

366

11/2008/TT-BCT

22-10-2008

 Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

367

731/2008/QD-BKH

6-10-2008

 Mau ho so moi thau xay lap

368

84/2008/TT-BTC

30-9-2008

 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

369

103/2008/NĐ-CP

16-9-2008

 Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

370

1048/2008/QĐ-BKH

11-8-2008

 Quyết định ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

371

100/2008/NĐ-CP

9-8-2008

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

372

12/2008/QĐ-BCT

17-6-2008

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

373

10/2008/QH12

3-6-2008

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật dầu khí 2008

374

58/2008/NĐ-CP

5-5-2008

 Hướng dẫn thi hành luật đáu thầu và lự chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

375

49/2008/NĐ-CP

18-4-2008

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGN LÝ

376

70/2008/NĐ-CP

6-4-2008

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

377

16/2008/QH12

6-3-2008

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

378

15/2008/QĐ-BCT

7-1-2008

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định điều kiện, trình tự thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

379

TT 155/2007/TT-BTC

20-12-2007

 Hướng dẫn thi hành NĐ 45/2007

380

TT 156/2007/TT-BTC

20-12-2007

 Hướng dẫn thi hành nghị định số 46/2007

381

02/2007/QH12

21-11-2007

 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

382

04/2007/QH12

21-11-2007

 Luật thuế thu nhập cá nhân

383

2442/2007/TT-TTCP

13-11-2007

 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về Minh bạch tài sản, thu nhập

384

08/2007/TT-BNV

1-10-2007

 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng

385

1/2007/QH12

4-8-2007

 Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng chống tham nhũng

386

01/2007/QH12

4-8-2007

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

387

18/2007/QĐ-BBCVT

18-6-2007

 Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, viễn thông

388

84/2007/NĐ-CP

25-5-2007

 Nghị định quy định bổ sung về việc cấp Giấy CNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ

389

46/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

390

45/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

391

47/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

392

38/2007/NĐ-CP

15-3-2007

 Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

393

13/2007/QĐ-BCN

13-3-2007

 Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia

394

37/2007/NĐ-CP

9-3-2007

 Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập

395

37/2007/NĐ-CP

9-3-2007

 Nghị định về minh bạch tài sản

396

84/2007/QH11

4-2-2007

 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ luật dân sự

397

08/2007/QĐ-BCN

30-1-2007

 Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

398

12/2006/TT-BTNMT

26-12-2006

 Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

399

73/2006/QH11

29-11-2006

 Luật bình đẳng giới

400

74/2006/QH11

29-11-2006

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

401

130/2006/NĐ-CP

8-11-2006

 Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

402

120/2006/NĐ-CP

20-10-2006

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

403

37/2006/QĐ-BCN

16-10-2006

 Quy định đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia

404

107/2006/NĐ-CP

22-9-2006

 Nghị định qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phục trách

405

108/2006/NĐ-CP

22-9-2006

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư

406

67/2006/QH11

29-6-2006

 Luật công nghệ thông tin

407

71/2006/QH11

29-6-2006

 Luật bảo hiểm xã hội

408

30/2006/QĐ-TTg

6-2-2006

 Quyết định ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

409

26/2006/QĐ-TTg

26-1-2006

 Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

410

61/2005/QH11

29-11-2005

 Luật đấu thầu

411

61/2005/QH11

29-11-2005

 Luật đấu thầu

412

55/2005/QH11

29-11-2005

 Luật phòng, chống tham nhũng

413

60/2005/QH11

29-11-2005

 Luật Doanh nghiệp

414

58/2005/QH11

29-11-2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

415

48/2005/QH11

29-11-2005

 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

416

105/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

417

106/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

418

106/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

419

36/2005/QH11

27-6-2005

 Luật Thương mại

420

40/2005/QH11

14-6-2005

 Bộ luật hàng hải

421

33/2005/QH11

14-6-2005

 Bộ luật Dân sự

422

43/2005/QH-11

14-6-2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự

423

39/2005/QH11

14-6-2005

 Luật quốc phòng

424

03/2005/QĐ-BTC

18-1-2005

 Chuẩn mực số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

425

209/2004/NĐ-CP

16-12-2004

 Quản lý chất lượng công trình xây dựng

426

197/2004/NĐ-CP

3-12-2004

 Nghị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

427

32/2004/QH11

3-12-2004

 Luật về an ninh Quốc gia

428

119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

12-8-2004

 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

429

22/2004/QH11

24-6-2004

 Luật Thanh tra

430

19/2004/PL-UBTVQH11

29-4-2004

 Pháp lệnh Dân quân tự vệ

431

110/2004/NĐ-CP

8-4-2004

 Nghị định về công tác văn thư

432

28/2004/QH11

12-3-2004

 Luật điện lực

433

13/2003/QH11

26-11-2003

 Luật đất đai

434

17/2003/QH11

26-11-2003

 Luật về thủy sản

435

16/2003/QH11

26-11-2003

 Luật của Quốc Hội về xây dựng

436

16/2003/QH11

26-11-2003

 Luật xây dựng

437

14/2003/QH11

26-11-2003

 Luật Doanh nghiệp Nhà nước

438

14/2003/QH11

26-11-2003

 Luật doanh nghiệp nhà nước

439

03/2003/TT-BCN

19-11-2003

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

440

06/2003/QH11

17-6-2003

 Luật Biên giới Quốc gia

441

39/2003/NĐ-CP

18-4-2003

 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

442

102/2003/NĐ-CP

9-3-2003

 Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

443

0

4-11-2002

 Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

444

10/2002/TT-BCA(A11)

26-8-2002

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

445

07/2002/TT-LT

6-5-2002

 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu

446

35/2002/QH10

4-2-2002

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

447

56/2001/QĐ-BCN

26-11-2001

 Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia

448

73/2001/NĐ-CP

5-10-2001

 Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

449

58/2001/NĐ-CP

24-8-2001

 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

450

27/2001/QH10

29-6-2001

 Luật phòng cháy, chữa cháy

451

24/2010/QH10

9-12-2000

 Luật kinh doanh bảo hiểm

452

23/2000/QH10

12-9-2000

 Luật phòng chống ma túy

453

19/2000/QH10

9-6-2000

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật dầu khí 2000

454

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

27-8-1996

 Pháp lệnh vệ lực lượng dự bị động viên

455

35/L/CTN

7-5-1994

 Bộ luật Lao động

456

18-L/CTN

6-7-1993

 Luật Dầu khí

457

133-HĐBT

20-4-1991

 Hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn

458

Luật Công đoàn

30-6-1990

 Luật Công đoàn

459

0

10-12-1982

 Công ước của Liên hợp Quốc về luật biển

460

Luật nghĩa vụ quân sự

30-12-1981

 Luật nghĩa vụ quân sự