Quy chế văn bản nhà nước
 

Lĩnh vực Tất cả

STT

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

64/2014/NĐ-CP

26-6-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

2

63/2014/NĐ-CP

26-6-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

3

56/2014/QH13

24-6-2014

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch

4

54/2014/QH13

23-6-2014

 Luật Hải quan 2014

5

55/2014/QH13

23-6-2014

 Luật Bảo vệ môi trường 2014

6

53/2014/QH13

20-6-2014

 Luật Công chứng 2014

7

51/2014/QH13

19-6-2014

 Luật phá sản 2014

8

52/2014/QH13

19-6-2014

 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

9

19/2014/TT-BCT

18-6-2014

 BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

10

78/2014/TT-BTC

18-6-2014

 Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp

11

75/2014/TT-BTC

12-6-2014

 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

12

19/2014/NĐ-CP

14-3-2014

 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

13

11/2014/TT-BCA

12-3-2014

 QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ SỐ 35/2003/NĐ-CP VÀ NĐ SỐ 46/2012/NĐ-CP QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PCCC

14

05/2014/TT-BLĐTB&XH

6-3-2014

 Ban hành danh mục, máy, thiết bị yêu cầu AT nghiêm ngặt

15

15/2014/NĐ-CP

27-2-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

16

14/2014/NĐ-CP

26-2-2014

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN

17

21/2014/TT-BTC

14-2-2014

 QĐ về hoạt động của người đứng đại diện theo uy quyền của DNNN

18

05/2014/TT-BTC

6-1-2014

 QĐ quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động đầu tư DA

19

04/2014/TT-BTC

2-1-2014

 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

20

33/2013/TT-BLĐTBXH

16-12-2013

 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng

21

207/2013/NĐ-CP

11-12-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 48/2010 về hợp đồng xây dựng

22

206/2013/NĐ-CP

9-12-2013

 VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

23

205/2013

6-12-2013

 NĐ về điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

24

45/2013/QH13

29-11-2013

 Luật đất đai 2013

25

Không số

28-11-2013

 Hiến pháp 2013

26

191/2013/NĐ-CP

21-11-2013

 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

27

187/2013/NĐ-CP

20-11-2013

 QĐ chi tiết thi hành luật TM về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

28

31/2013/TT-BCT

15-11-2013

 QĐ thực hiện quy tắc xuất xứ Việt Nam - Chi Lê

29

182/2013/NĐ-CP

14-11-2013

 QĐ mức lương tối thiểu vùng đv NLĐ

30

171/2013/NĐ-CP

13-11-2013

 QĐ xử phạt VPHC trong lv giao thông đường bộ và đường sắt

31

165/2013/NĐ-CP

12-11-2013

 QĐ việc QL, SD và danh mục các phương tiện, thiết bị KT để phát hiện VPHC về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

32

40/2013/TT-BGTVT

1-11-2013

 Ban hành Quy chuẩn KT quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

33

151/2013/NĐ-CP

1-11-2013

 Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của TCT đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

34

27/2013/TT-BCT

31-10-2013

 QĐ về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

35

147/2013/NĐ-CP

30-10-2013

 Về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng

36

17/2013/TT-BXD

30-10-2013

 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

37

25/2013/TT-BCT

29-10-2013

 QĐ về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

38

30/2013/TT-BLĐTBXH

25-10-2013

 Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của CP QĐ chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về HĐLĐ

39

24/2013/TT-BCT

21-10-2013

 QĐ về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến NM điện hạt nhân

40

137/2013/NĐ-CP

21-10-2013

 QĐ chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực

41

134/2013/NĐ-CP

17-10-2013

 QĐ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

42

131/2013/NĐ-CP

16-10-2013

 QĐ xử phạt hành chính về quyền tác giả

43

22/2013/TT-BLĐTBXH

15-10-2013

 QĐ mẫu và nội dung của HĐ cung ứng LĐ và HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

44

127/2013/NĐ-CP

15-10-2013

 QĐ xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

45

128/2013/NĐ-CP

15-10-2013

 Về xử lý TS chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển

46

124/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 QĐ chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lv năng lượng nguyên tử

47

125/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 58/2009/NĐ-CP về thi hành án dân sự

48

123/2013/NĐ-CP

14-10-2013

 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư

49

122/2013/NĐ-CP

11-10-2013

 QĐ về TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ

50

121/2013/NĐ-CP

10-10-2013

 QĐ xử phạt HC trong hoạt động XD

51

116/2013/NĐ-CP

4-10-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền

52

115/2013/NĐ-CP

3-10-2013

 QĐ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm HC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

53

06/2013/TT-TTCP

30-9-2013

 Quy định quy trình giải quyết tố cáo

54

109/2013/NĐ-CP

24-9-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

55

133/2013/TT-BTC

24-9-2013

 Sửa đổi, bổ sung Đ15.1 & các mẫu ban hànhkèm theo TT 86/2013/TT-BTC QĐ v/v ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QL NN VỀ HẢI QUAN ĐV DN ĐỦ ĐK

56

107/2013/NĐ-CP

20-9-2013

 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

57

106/2013/NĐ-CP

17-9-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về CMND đã được sửa đổi bằng NĐ số 170/2007/NĐ_CP

58

105/2013/NĐ-CP

16-9-2013

 Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

59

1354/QĐ-BLĐTBXH

16-9-2013

 V/v đính chính TT 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn NĐ 46/2013/NĐ-CP QĐ chi tiết một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

60

26/2013/TT-BGTVT

10-9-2013

 QĐ trách nhiệm và xử lý vi phạm đv tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm ATGT đường thủy

61

02/VBHN-BCT

6-9-2013

 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

62

127/2013/TT-BCT

6-9-2013

 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và phương tiện GT đường bộ

63

01/VBHN-BCT

6-9-2013

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

64

102/2013/NĐ-CP

5-9-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về LĐ nước ngoài tại VN

65

101/2013/NĐ-CP

4-9-2013

 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với CM

66

99/2013/NĐ-CP

29-8-2013

 Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu CN

67

98/2013/NĐ-CP

28-8-2013

 Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

68

95/2013/NĐ-CP

22-8-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội

69

93/2013/NĐ-CP

20-8-2013

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

70

114/2013/TT-BTC

20-8-2013

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn

71

13/2013/TT-BXD

15-8-2013

 QĐ thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

72

110/2013/TT-BTC

14-8-2013

 QĐ việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN thuộc công tác bảo vệ bí mật

73

92/2013/NĐ-CP

13-8-2013

 QĐ chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thế GTGT

74

17/CT-TTg

9-8-2013

 Chỉ thị v/v tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, TB của DN

75

106/2013/TT-BTC

9-8-2013

 Sửa đổi bổ sung TT số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BTC quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký DN

76

90/2013/NĐ-CP

8-8-2013

 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

77

89/2013/NĐ-CP

6-8-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

78

20/2013/TT-BCT

5-8-2013

 Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chát trong lĩnh vực CN

79

104/2013/TT-BTC

2-8-2013

 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ số 66/2013

80

19/2013/TT-BCT

31-7-2013

 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

81

18/2013/TT-BCT

31-7-2013

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

82

99/2013/TT-BTC

26-7-2013

 QĐ về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện KH vốn ĐTXD cơ bản từ NSNN

83

83/2013/NĐ-CP

22-7-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

84

06/2013/TT-BNV

17-7-2013

 Bãi bỏ DD19 TT số 13/2010/TT-BNVquy định chi tiết một số diều tuyển dụng và nâng ngạch công chức

85

78/2013/NĐ-CP

17-7-2013

 Về minh bạch tài sản, thu nhập

86

72/2013/NĐ-CP

15-7-2013

 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

87

14/2013/TT-BKHCN

12-7-2013

 Quy định về đo lường đối với chuẩn Quốc gia

88

71/2013/NĐ-CP

11-7-2013

 Về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý tài chính đối với DN do NN nắm 100% vốn điều lệ

89

1996/QĐ-BGTVT

11-7-2013

 Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2013

90

16/2013/TT-BTTTT

10-7-2013

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

91

1019/QĐ-BLĐTBXH

9-7-2013

 Công bố danh mục VB, quy định PL do Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

92

92/2013/TT-BTC

8-7-2013

 Quy định chế độ quản lý TC Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân VN ở NN

93

4054/QĐ-UBND

1-7-2013

 Ban hành QC phối hợp triển khai hệ thống phần mềm cấp giấy CN ĐKKD trên địa bàn Hà nội

94

68/2013/NĐ-CP

28-6-2013

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

95

89/2013/TT-BTC

28-6-2013

 Sửa đổi, bổ sung TT số 228/2009/TT-BTC

96

16/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

97

14/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đô la Mỹ

98

65/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung luật thuế TNCN

99

15/2013/TT-NHNN

27-6-2013

 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

100

63/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

101

64/2013/NĐ-CP

27-6-2013

 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động KH và CN, chuyển giao CN

102

10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

26-6-2013

 V/v hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán

103

61/2013/NĐ-CP

25-6-2013

 V/v ban hành QC giám sát TC và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông TC đối với DN do NN làm chủ SH và DN có vốn NN

104

948/QĐ-LĐTBXH

25-6-2013

 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

105

37/2013/QH13

20-6-2013

 luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

106

36/2013/QH13

20-6-2013

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú

107

35/2013/QH13

20-6-2013

 Luật hòa giải cơ sở

108

60/2013/NĐ-CP

19-6-2013

 Quy định chi tiết khoản 3 DD63 của BLLĐ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

109

59/2013/NĐ-CP

17-6-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

110

28/2013/QH13

12-6-2013

 Luật phòng, chống khủng bố

111

03/2013/TT-TTCP

10-6-2013

 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

112

08/2013/TT-BLĐTBXH

10-6-2013

 Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

113

03/2013/TT-TTCP

10-6-2013

 Quy định báo cáo chế độ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN

114

77/2013/TT-BTC

4-6-2013

 Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

115

10/2013/TT-BCT

30-5-2013

 Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

116

55/NĐ-CP

22-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Đ54 của BLLĐ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại LĐ, việc ký quỹ và danh mục cv cho thuê LĐ

117

70/2013/TT-BTC

22-5-2013

 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng nhóm 2710 thuộc biểu thuế NK ưu đãi

118

08/2013/TT-BXD

17-5-2013

 Hướng dẫn một số nội dung về lập và QL chi phí ĐTXD công trình thủy điện Lai Châu

119

52/2013/NĐ-Cp

16-5-2013

 Về thương mại điện tử

120

48/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

121

50/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đv NLĐ làm việc trong CT TNHH do NN làm chủ SH

122

51/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đv HĐTV, chủ tịch công ty, TGĐ, các PTGĐ, KTT, kiểm soát viên trong CT TNHH do NN làm chủ SH

123

49/2013/NĐ-CP

14-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tiền lương

124

29/2013/TT-BCA

10-5-2013

 Quy định danh mục bí mật nhà nước an toàn độ Mật trong linh vuc BVMT

125

46/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tranh chấp LĐ

126

45/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động

127

44/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về HĐLĐ

128

43/2013/NĐ-CP

10-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn

129

59/2013/TT-BTC

8-5-2013

 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hàng và gửi kho ngoại quan

130

41/2013/NĐ-CP

8-5-2013

 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 BLLĐ về danh mục đơn vị sử dụng lao động không dược phép dình công

131

47/2013/TT-BTC

26-4-2013

 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

132

45/2013/TTBTC

25-4-2013

 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

133

38/2013/NĐ-CP

23-4-2013

 Về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

134

08/2013/TT-BCT

22-4-2013

 Quy định chi tiết về HĐ mua bán HH và các HĐ liên quan trực tiếp đến mua bán HH của DN có vốn ĐTNN tại VN

135

07/2013/

22-4-2013

 Quy định việc đăng ký, sử dụng hoá chất trong việc sản xuất SP, hàng hoá trong l.vực CN

136

28/2013/NĐ-CP

4-4-2013

 Quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

137

03/2013/TT-BXD

2-4-2013

 Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

138

35/2013/TT-BTC

1-4-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

139

26/2013/NĐ-CP

29-3-2013

 Về tổ chức và thanh tra của ngành Xây dựng

140

23/TT-BTC

28-3-2013

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

141

08/QĐ-ĐTĐL

14-3-2013

 Quy trình lập, bảo dưỡng thiết bị điện trong hệ thống truyền tải điện

142

07/QĐ-ĐTĐL

14-3-2013

 Ban hành quy trinh dự báo phụ tải điện

143

06/2013/TT-BCT

8-3-2013

 Quy định trình tự thủ tục lập, quy hoạch dự án điện gió

144

06/2013/TTLT-BKHCn-BCA-BCT-BGTVT

28-2-2013

 Quy định sản xuất , nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm

145

17/2013/NĐ-CP

19-2-2013

 Sửa đổi bổ sung NĐ 204/2004 về tiền lương của cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

146

17/2013/TT-BTC

19-2-2013

 Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 TT 10/2011/TT-BTC QĐ về quản lý, sử dụng chi phí QLDA các dự án ĐTXD sử dụng vốn NSNN

147

03/2013/TT-BCT

8-2-2013

 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

148

15/2013/NĐ-CP

6-2-2013

 Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

149

06/2013/NĐ-CP

9-1-2013

 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

150

01/2003/NĐ-CP

3-1-2013

 Quy định chi tiết thi hành hành một số Luật lưu trữ

151

12/QĐ-BGTVT

2-1-2013

 Ban hành danh mục các văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực

152

02/QĐ-TCHQ

2-1-2013

 Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu

153

02/QĐ-TCHQ

2-1-2013

 Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu

154

49/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành quy chuẩn KTQG về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng

155

49/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành quy chuẩn KTQG về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng

156

50/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Ban hành QCKTQG về mức rủi ro chấp nhận trong đánh giá rủi ro cho các HĐ trong dầu khí, hoá chất, nhiệt điện

157

44/2012/TT-BCT

28-12-2012

 Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói

158

3046/QĐ-TCHQ

27-12-2012

 Quyết định ban hành về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

159

43/2012/TT-BCT

27-12-2012

 Quy định quản lý quy hoạch,đầu tư xây dựng thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện

160

34/2012/TT-BLĐTB&XH

24-12-2012

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ATLĐ đối với thiết bị điện cầm tay

161

10/2012/TT-BXD

20-12-2012

 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của

162

38/2012/TT-BCT

20-12-2012

 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

163

103/2012/NĐ-CP

4-12-2012

 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động trong doanh nghiệp

164

1782/QĐ-TTg

23-11-2012

 Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam 2012-2015

165

101/2012/NĐ-CP

22-11-2012

 Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

166

100/2012/NĐ-CP

21-11-2012

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 127/2008 hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

167

24/2012/QH13

20-11-2012

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

168

99/2012/NĐ-CP

15-11-2012

 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn NN đầu tư vào DN

169

95/2012/NĐ-CP

12-11-2012

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

170

32/2012/TT-BCT

12-11-2012

 Quy định thực hiện dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện gió

171

93/2012/NĐ-CP

8-11-2012

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 91 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

172

87/2012/NĐ-CP

23-10-2012

 Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK

173

176/2012/TT-BTC

23-10-2012

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

174

86/2012/NĐ-CP

19-10-2012

 Hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

175

23/2012/ TT-BLĐTB&XH

18-10-2012

 Sửa đổi TT 19/2008 , TT 03/2007 và NĐ152/2006

176

83/2012/NĐ-CP

9-10-2012

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

177

81/NĐ-CP

8-10-2012

 Sửa đổi, bổ sung mọtt số điều của NĐ 68//2008, NĐ 109/2002 va NĐ 195/1994

178

76/2012/NĐ-CP

3-10-2012

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

179

160/2012/TTLT-BTC và BCT

1-10-2012

 Quy định thu, nộp, quản lý sử dụng tiền xử phạt VPPL trong lĩnh vực điện lực

180

2321/QĐ-BTC

18-9-2012

 Quyết định công bố VBPL Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực

181

1280/QĐ-TTg

14-9-2012

 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV EVN

182

36/2012/TT-BGTVT

13-9-2012

 Thông tư qui định cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa

183

68/2012/NĐ-CP

12-9-2012

 Nghị định sửa đổi NĐ 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu

184

66/2012/NĐ-CP

6-9-2012

 Nghị định qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

185

64/2012/NĐ-CP

4-9-2012

 Nghị định về cấp giấy phép xây dựng

186

20/2012

27-8-2012

 Sửa đổi một số điều của TT 25/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề

187

125/2012/TT-BTC

30-7-2012

 Hướng dẫn chế độ tài chính với DN bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

188

124/2012/TT-BTC

30-7-2012

 Hướng dẫn thi hành NĐ 45/2007 và NĐ 123/2011 (thay thế TT 155/2007)

189

15/2012/QH13

2-7-2012

 Luật xử lý vi phạm hành chính

190

14/2012/QH13

2-7-2012

 Luật Phổ biến giao dục pháp luật

191

12/2012/QH13

2-7-2012

 Luật Công đoàn

192

10/2012/QH13

2-7-2012

 Bộ luật Lao động

193

17/2012/TT-BCT

29-6-2012

 Thông tư qui định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

194

18/2012/TT-BCT

29-6-2012

 Thông tư qui định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

195

14/2012/QH13

20-6-2012

 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

196

52/2012/NĐ-CP

14-6-2012

 Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

197

TTLT13/2012

30-5-2012

 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong đk có yếu tố nguy hiểm độc hại

198

NĐ46/2012/NĐ-CP

22-5-2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

199

46/2012/NĐ-CP

22-5-2012

 Nghị định về Luật phòng cháy và chữa cháy và chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

200

39/2012/NĐ-CP

27-4-2012

 Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

201

31/2012

26-4-2012

 Quy định mức lương tối thiểu chung

202

10/2012/TT-BLĐTB&XH

26-4-2012

 Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tôi thiểu chung đối với Cty TNHH 1 thành viên do NN làm chủ sở hữu

203

68/2012/TT-BTC

26-4-2012

 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên

204

21/2012/TT-BCA

13-4-2012

 Quy định về con dấu của các cơ quan , tổ chức, chức dnh Nhà nước

205

QĐ04/212/QĐ-KTNN

6-4-2012

 Quy trình kiem toan doanh nghiep

206

TT 05/2012

30-3-2012

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật QG về ATLĐ đối với thiết bị nâng

207

17/2012/NĐ-CP

13-3-2012

 Qui định chi tiết Luật Kiểm toán độc lập

208

03/2012/TT-BCT

19-1-2012

 Sửa đổi bổ sung mootj số điều của TT 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

209

01/2012/Tt-BLĐTB&XH

5-1-2012

 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

210

NĐ 123/2011/NĐ-CP

28-12-2011

 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung luật KDBH và NĐ 45/2007

211

123/2011/NĐ-CP

28-12-2011

 Qui định chi tiết luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

212

45/2011/TT-BCT

20-12-2011

 Qui định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

213

32/2011/TT-BLĐTBXH

14-11-2011

 Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

214

01/2011/QH13

11-11-2011

 Luật Lưu trữ

215

68/2011/NĐ-CP

8-8-2011

 Nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

216

68/2011/NĐ-CP

8-8-2011

 Nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập

217

63/2011/NĐ-CP

28-7-2011

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

218

1208/QĐ-TTg

21-7-2011

 Quyết định phê duyệt Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

219

55/2011/NĐ-CP

4-7-2011

 Nghị định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

220

08/2011/TT-BXD

28-6-2011

 Mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

221

08/2011/TT-BXD

28-6-2011

 Thông tư Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

222

45/2011/NĐ-CP

17-6-2011

 Nghị định về lệ phí trước bạ

223

31/2011/TT-BGTVT

15-4-2011

 Thông tư qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

224

12/2011/TT-BTNMT

14-4-2011

 Thông tư Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

225

25/2011/NĐ-CP

6-4-2011

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

226

22/2011/NĐ-CP

4-4-2011

 Nghị định qui định mức lương tối thiểu chung

227

67/2011/QH12

29-3-2011

 Luật Kiểm toán độc lập

228

1411/QĐ-BCT

28-3-2011

 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công thương giai đoạn 2011 - 2015

229

03-HD/BTGTW

16-3-2011

 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 45-CT/TW về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các ngày kỷ niệm ...

230

05/2011/TT-BCT

25-2-2011

 Thông tư quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện

231

04/2011/TT-BCT

16-2-2011

 Thông tư qui định qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

232

19/2011/TT-BTC

14-2-2011

 Thông tư QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

233

02/2011/TT-BNV

24-1-2011

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

234

01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

10-1-2011

 Thông tư liên tịch Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

235

220/2010/TT-BTC

30-12-2010

 Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

236

43/2010/TT-BCT

29-12-2010

 Thông tu qui định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương

237

113/2009/NĐ-CP

15-12-2010

 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư

238

23/2010/TT-BKH

13-12-2010

 Thông tư qui định điều kiện, năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

239

40 /2010/TT-BCT

13-12-2010

 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực

240

61/2010/QH12

24-11-2010

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

241

108/2010/NĐ-CP

29-10-2010

 Nghị định qui định mức lương tối thiểu vùng

242

21/2010/TT-BKH

28-10-2010

 Thông tư qui định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

243

106/2010/NĐ-CP

28-10-2010

 Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ85/2007/NĐ-CP về Luật Quản lý thuế và NĐ 100/2008/NĐ-CP về Luật Thuế thu nhập cá nhân

244

1974/QĐ-TTg

28-10-2010

 Quyết định về việc ban hành Danh mục các văn bản qui định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ 01/01/2011

245

52/2010/QĐ-UBND

25-10-2010

 Quyết định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

246

18/2010/TT-BXD

15-10-2010

 Thông tư qui định việc áp dụng qui chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

247

5353/2010/QĐ-BCT

14-10-2010

 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực

248

32/2010/TT-BLĐTBXH

10-10-2010

 XYZ

249

20/2010/TTLT-BKH-BTC

21-9-2010

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

250

04/2010/TT-TTCP

26-8-2010

 Thông tư qui đinh qui trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

251

32/2010/TT-BCT

30-7-2010

 Thông tư qui định hệ thống điện phân phối

252

08/2010/TT-BXD

29-7-2010

 Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

253

15/2010/TT-BKH

29-6-2010

 Qui định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

254

975/QĐ-TTg

25-6-2010

 Quyết định chuyển công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

255

80/2010/TT-BQP

23-6-2010

 Thông tư qui định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đơn vị quân đội và Ban chỉ huy quân sự các Bộ ngành trung ương thực hiện Luật Dân quân tự vệ

256

48/2010/QH12

17-6-2010

 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

257

54/2010/QH12

17-6-2010

 Luật Trọng tài thương mại

258

50/2010/QH12

17-6-2010

 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

259

68/2010/NĐ-CP

15-6-2010

 Qui định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

260

11/2010/TT - BKH

27-5-2010

 Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

261

18/2010/TT-BCT

10-5-2010

 Thông tư Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

262

48/2010/NĐ-CP

7-5-2010

 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

263

09 /2010/TT-BKH

21-4-2010

 Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

264

14/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện

265

TT 12/2010/Tt-BCT

15-4-2010

 Quy định hệ thống điện truyền tải

266

12/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư qui định hệ thống truyền tải điện

267

42/2010/NĐ-CP

15-4-2010

 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

268

13/2010/TT-BCT

15-4-2010

 Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

269

29/2010/NĐ-CP

25-3-2010

 Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

270

25/2010/NĐ-CP

19-3-2010

 Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

271

1172/QĐ-BCT

9-3-2010

 Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Công thương

272

06/2010/TT-BKH

9-3-2010

 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu tư vấn

273

17/2010/NĐ-CP

4-3-2010

 Nghị định về bán đấu giá tài sản

274

09/2010/TT-BCT

3-3-2010

 Thông tư qui định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

275

08/2010/TT-BCT

24-2-2010

 Thông tư qui định về giá bán điện năm 2010

276

14/2010/QĐ-TTg

12-2-2010

 Quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

277

05/2010/TT-BKH

10-2-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

278

09/2010/NĐ-CP

8-2-2010

 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

279

04/2010/TT-BKH

1-2-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

280

03/2010/TT-BKH

27-1-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

281

03/2010/TT-BCT

22-1-2010

 Thông tư qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

282

01/2010/TT-TTCP

22-1-2010

 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP về Minh bạch tài sản, thu nhập

283

02/2010/TT-BLĐTBXH

11-1-2010

 CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

284

02/2010/TT-BTC

11-1-2010

 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế thu nhập cá nhân

285

01/2010/TT-BKH

6-1-2010

 Thông tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

286

244/2009/TT-BTC

31-12-2009

 Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

287

41/2009/TT-BLĐTBXH

30-12-2009

 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

288

112/2009/NĐ-CP

14-12-2009

 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

289

41/2009/QH12

4-12-2009

 Luật Viễn thông

290

43/2009/QH12

23-11-2009

 Luật dân quân tự vệ

291

40/2009/QH12

23-11-2009

 Luật khám bệnh, chữa bệnh

292

39/2009/TT-BLĐTBXH

18-11-2009

 Hướng dẫn thi hành điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003

293

95/2009/NĐ-CP

30-10-2009

 Qui định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở người và chở hàng

294

94/2009/NĐ-CP

26-10-2009

 Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

295

NĐ số 85/2009

15-10-2009

 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lự chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

296

83/2009/NĐ-CP

15-10-2009

 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

297

85/2009/NĐ-CP

15-10-2009

 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

298

81/2009/NĐ-CP

12-10-2009

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

299

110/2009/NĐ-CP

12-10-2009

 Nghị định qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

300

27/2009/TT-BCT

25-9-2009

 Qui định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

301

1315/QĐ-TTg

21-8-2009

 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá

302

69/2009/NĐ-CP

13-8-2009

 Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

303

27/2009/TT-BXD

31-7-2009

 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

304

62/2009/ND-CP

27-7-2009

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật y tế

305

10/2009/TT-BGTVT

24-6-2009

 Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

306

38/2009/QH12

19-6-2009

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

307

48/2009/NĐ-CP

19-5-2009

 QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

308

TT 86/2009/TT-BTC

28-4-2009

 Sửa đổi bổ sung một số điểm cuat TT 155/2007 và TT 156/2007

309

05/2009/TT-BXD

15-4-2009

 Hưóng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

310

31/2009/NĐ-CP

1-4-2009

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

311

62/2009/TT-BTC

27-3-2009

 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀCỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN U

312

03/2009/TT-BXD

26-3-2009

 Thông tư qui định chi tiết một số nội dung NĐ 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

313

35/2009/TTLT-BTC- BCA

25-2-2009

 Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

314

12/2009/NĐ-CP

12-2-2009

 Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình

315

20/2009/TT-BTC

4-2-2009

 Qui định mức thu phí kiểm định máy móc thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

316

191/2009/TT-BTC

10-1-2009

 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

317

126 /2008/TT-BTC

22-12-2008

 Thông tư Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

318

117/2008/NĐ-CP

14-11-2008

 Nghị định về Phòng thủ dân sự

319

25/2008/QH12

14-11-2008

 Luật bảo hiểm y tế

320

11/2008/TT-BCT

22-10-2008

 Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài

321

731/2008/QD-BKH

6-10-2008

 Mau ho so moi thau xay lap

322

84/2008/TT-BTC

30-9-2008

 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

323

103/2008/NĐ-CP

16-9-2008

 Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

324

1048/2008/QĐ-BKH

11-8-2008

 Quyết định ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

325

100/2008/NĐ-CP

9-8-2008

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

326

12/2008/QĐ-BCT

17-6-2008

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

327

58/2008/NĐ-CP

5-5-2008

 Hướng dẫn thi hành luật đáu thầu và lự chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

328

49/2008/NĐ-CP

18-4-2008

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGN LÝ

329

70/2008/NĐ-CP

6-4-2008

 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

330

16/2008/QH12

6-3-2008

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

331

15/2008/QĐ-BCT

7-1-2008

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định điều kiện, trình tự thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

332

TT 156/2007/TT-BTC

20-12-2007

 Hướng dẫn thi hành nghị định số 46/2007

333

TT 155/2007/TT-BTC

20-12-2007

 Hướng dẫn thi hành NĐ 45/2007

334

02/2007/QH12

21-11-2007

 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

335

04/2007/QH12

21-11-2007

 Luật thuế thu nhập cá nhân

336

2442/2007/TT-TTCP

13-11-2007

 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về Minh bạch tài sản, thu nhập

337

08/2007/TT-BNV

1-10-2007

 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng

338

01/2007/QH12

4-8-2007

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

339

1/2007/QH12

4-8-2007

 Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng chống tham nhũng

340

18/2007/QĐ-BBCVT

18-6-2007

 Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, viễn thông

341

84/2007/NĐ-CP

25-5-2007

 Nghị định quy định bổ sung về việc cấp Giấy CNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ

342

45/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

343

46/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

344

47/2007/NĐ-CP

27-3-2007

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

345

38/2007/NĐ-CP

15-3-2007

 Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

346

13/2007/QĐ-BCN

13-3-2007

 Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia

347

37/2007/NĐ-CP

9-3-2007

 Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập

348

37/2007/NĐ-CP

9-3-2007

 Nghị định về minh bạch tài sản

349

84/2007/QH11

4-2-2007

 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ luật dân sự

350

08/2007/QĐ-BCN

30-1-2007

 Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

351

12/2006/TT-BTNMT

26-12-2006

 Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

352

73/2006/QH11

29-11-2006

 Luật bình đẳng giới

353

74/2006/QH11

29-11-2006

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

354

130/2006/NĐ-CP

8-11-2006

 Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

355

120/2006/NĐ-CP

20-10-2006

 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

356

37/2006/QĐ-BCN

16-10-2006

 Quy định đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia

357

108/2006/NĐ-CP

22-9-2006

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư

358

107/2006/NĐ-CP

22-9-2006

 Nghị định qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phục trách

359

67/2006/QH11

29-6-2006

 Luật công nghệ thông tin

360

71/2006/QH11

29-6-2006

 Luật bảo hiểm xã hội

361

30/2006/QĐ-TTg

6-2-2006

 Quyết định ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

362

26/2006/QĐ-TTg

26-1-2006

 Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

363

48/2005/QH11

29-11-2005

 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

364

55/2005/QH11

29-11-2005

 Luật phòng, chống tham nhũng

365

60/2005/QH11

29-11-2005

 Luật Doanh nghiệp

366

58/2005/QH11

29-11-2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

367

61/2005/QH11

29-11-2005

 Luật đấu thầu

368

61/2005/QH11

29-11-2005

 Luật đấu thầu

369

106/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

370

106/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

371

105/2005/NĐ-CP

17-8-2005

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

372

36/2005/QH11

27-6-2005

 Luật Thương mại

373

43/2005/QH-11

14-6-2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự

374

33/2005/QH11

14-6-2005

 Bộ luật Dân sự

375

39/2005/QH11

14-6-2005

 Luật quốc phòng

376

03/2005/QĐ-BTC

18-1-2005

 Chuẩn mực số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

377

209/2004/NĐ-CP

16-12-2004

 Quản lý chất lượng công trình xây dựng

378

197/2004/NĐ-CP

3-12-2004

 Nghị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

379

119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN

12-8-2004

 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

380

22/2004/QH11

24-6-2004

 Luật Thanh tra

381

19/2004/PL-UBTVQH11

29-4-2004

 Pháp lệnh Dân quân tự vệ

382

110/2004/NĐ-CP

8-4-2004

 Nghị định về công tác văn thư

383

28/2004/QH11

12-3-2004

 Luật điện lực

384

13/2003/QH11

26-11-2003

 Luật đất đai

385

16/2003/QH11

26-11-2003

 Luật của Quốc Hội về xây dựng

386

14/2003/QH11

26-11-2003

 Luật doanh nghiệp nhà nước

387

16/2003/QH11

26-11-2003

 Luật xây dựng

388

14/2003/QH11

26-11-2003

 Luật Doanh nghiệp Nhà nước

389

03/2003/TT-BCN

19-11-2003

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

390

39/2003/NĐ-CP

18-4-2003

 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

391

102/2003/NĐ-CP

9-3-2003

 Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

392

10/2002/TT-BCA(A11)

26-8-2002

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

393

07/2002/TT-LT

6-5-2002

 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu

394

35/2002/QH10

4-2-2002

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

395

56/2001/QĐ-BCN

26-11-2001

 Qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia

396

73/2001/NĐ-CP

5-10-2001

 Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

397

58/2001/NĐ-CP

24-8-2001

 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

398

27/2001/QH10

29-6-2001

 Luật phòng cháy, chữa cháy

399

24/2010/QH10

9-12-2000

 Luật kinh doanh bảo hiểm

400

23/2000/QH10

12-9-2000

 Luật phòng chống ma túy

401

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

27-8-1996

 Pháp lệnh vệ lực lượng dự bị động viên

402

35/L/CTN

7-5-1994

 Bộ luật Lao động

403

133-HĐBT

20-4-1991

 Hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn

404

Luật Công đoàn

30-6-1990

 Luật Công đoàn

405

Luật nghĩa vụ quân sự

30-12-1981

 Luật nghĩa vụ quân sự